-Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007, cu modificarile si completarile ulterioare

-Hotararea de Guvern a Romaniei nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025 si a documentelor aferente acesteia

-Tutoriale completare declaratii de avere si interese Agentia Nationala de Integritate- disponibile online la adresa : https://dai.integritate.eu/  

-Manual de utilizare pentru deponent, disponibil online la adresa : https://dai.integritate.eu/

-Manual de utilizare pentru persoana responsabila, disponibil online la adresa : https://dai.integritate.eu/

-Ghid de completare a declaratiilor de avere si de interese

-Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese

-Culegere de spete